FAQ VOOR BOEKVERKOPERS

FAQ is een afkorting voor Frequently Asked Questions en is de standaard aanduiding om te verwijzen naar de Veelgestelde Vragen.

VOOR VERKOPERS: INFO & TIPS

Welke stappen moet ik nemen om te beginnen verkopen?
Op welke manieren kan ik mijn boeken te koop zetten?
Hoe bepaal ik de verkoopprijs van mijn boek?
Tips voor het verpakken van boeken
Tips om meer boeken te verkopen
Snelle info/tips voor verzenden
Twee soorten verkopers

VOOR VERKOPERS: VRAGEN OVER VERZENDING

Wat met de verzendkosten?
Verzenden met kant-en-klare pakjesbon? Makkelijk!
De koper vraagt om de verzendbestelling te annuleren
Waarom betaalde de koper te weinig/geen verzendkosten?
Er loopt iets mis met een verzending

VOOR VERKOPERS: TARIEVEN & UITBETALING

Welke tarieven hanteert Books in Belgium?
Wanneer word ik uitbetaald en hoe worden de kosten verrekend?
Waarom heb ik als verkoper een kleine meerkost wanneer een klant online betaalt?
Zijn er kosten verbonden aan annuleringen?
Zijn er kosten verbonden aan retourneringen?

VOOR VERKOPERS: BTW, BOEKHANDELAAR WORDEN, RAPPORTAGE

BTWatte? Hoe zit dat juist?
Hoe word ik boekhandelaar?
Hoe helpt Books in Belgium met de boekhouding?
De rapportageverplichting van platformen