Privacyverklaring

Versie 25/05/2018

IN EEN NOTENDOP

We behandelen uw gegevens als goede huisvader. We gebruiken deze hoofdzakelijk in verband met uw bestellingen, en verkopen deze niet aan derden. We gebruiken een beperkt aantal cookies. We zijn in lijn met de Europese privacyverordening GDPR/AVG.

Algemeen

Books in Belgium hecht veel belang aan uw privacy en respecteert de Belgische wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van het privéleven in de verwerking van de persoonlijke gegevens. We zijn ook in lijn met de Europese privacyverordening GDPR/AVG.

Het wachtwoord van uw account wordt gecodeerd opgeslagen. Books in Belgium heeft dus geen toegang tot uw wachtwoord. U bent als klant zelf verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van uw login gegevens. Zorg voor een sterk wachtwoord dat u regelmatig wijzigt. Indien u niet meer zeker bent van de vertrouwelijkheid van uw wachtwoord, wijzig deze dan zo snel mogelijk.

Uw gegevens worden bijgehouden voor de duur van uw account. U bent als klant verantwoordelijk voor de correctheid van uw gegevens, en het up-to-date houden van uw gegevens.

Uw naam, adres, telefoonnummer, email

Indien u een afhaalbestelling plaatst, wordt de door u ingevulde naam doorgegeven aan de verkoper.

Indien u een verzendbestelling plaatst, wordt ook het door u ingevulde adres doorgegeven aan de verkoper en aan de verzendmaatschappij waarvan deze verkoper gebruik maakt.

Als verkoper dient u een telefoonnummer in te geven. Dit wordt enkel gebruikt om een herinnering sms te sturen indien u niet tijdig reageert op een bestelling.

Uw mailadres wordt enkel gebruikt voor mails die nodig zijn voor een correcte opvolg van een geplaatste bestelling. Indien de verkoper een getraceerde zending gebruikt, kan uw mailadres gebruikt worden door de verzendmaatschappij om updatemails te sturen in verband met uw bestelling.

Uw mailadres wordt niet gebruikt voor een nieuwsbrief, tenzij u zich daarvoor inschrijft. U kan zich eenvoudig uitschrijven.

Hebt u een verkopersprofiel? Dan krijgt u soms essentiële updates per mail. Dit is belangrijke informatie waarvan u als verkoper op Books in Belgium op de hoogte moet blijven. Om deze mails niet meer te krijgen, moet u uw verkopersaccount verwijderen.

Uw gegevens bij derde partijen

Books in Belgium maakt gebruik van een aantal diensten van derde partijen om u van de nodige functionaliteiten te voorzien en het platform te verbeteren. Derde partijen krijgen enkel toegang tot dat deel van uw gegevens dat noodzakelijk zijn om hun dienst(en) te verlenen (bv. een betaling ontvangen, een verzending tot bij u krijgen, een herinnering sms versturen, een email verzenden). Om boekhoudkundige redenen moeten deze partijen soms een deel van uw gegevens bijhouden na het afsluiten van uw account op Books in Belgium.

Alle partijen waarmee Books in Belgium samenwerkt, zijn in lijn met de Europese privacyverordening GDPR/AVG. In dat opzicht heeft Books in Belgium met elke partij een verwerkingsovereenkomst. Dus hoewel sommige van deze partijen zich buiten de Europese Unie bevinden, zijn uw gegevens in veilige handen. Ze worden door deze derde partijen niet doorverkocht of voor andere doeleinden gebruikt dan de functies waarvoor Books in Belgium deze derde partijen inschakelt.

Inzage, correctie en verwijdering van uw gegevens

De door u meegedeelde persoonsgegevens worden gebruikt voor klantenbeheer en bestellingenbeheer. Uw zoekgedrag op Books in Belgium wordt niet gelogd. Alle gegevens die we van u hebben, kan u bekijken in uw account. De meeste gegevens kan u zelf aanpassen. Neem contact met ons op om eventueel gegevens aan te passen die niet aanpasbaar zijn via uw account.

Indien u geen openstaande aankopen of verkopen heeft, en geen openstaande positieve of negatieve uitbetalingsbalans, kan u uw account met al uw gegevens verwijderen.

Een verkopersprofiel kan u apart verwijderen via uw verkopersprofiel. Uw vollédige account verwijderen kan u via uw account. We verwijderen al uw gegevens van onze systemen, en schrijven u uit van alle nieuwsbrieven. Indien u minstens één boek kocht of verkocht, of indien we om andere redenen een bedrag van u kregen of naar u overschreven, houden we omwille van wettelijke verplichtingen bepaalde persoonsgegevens bij die nodig zijn voor onze boekhouding.

Klacht?

We vinden uw privacy belangrijk en doen ons uiterste best dit zo goed mogelijk te beschermen. Kunnen we ergens iets verbeteren? Laat het ons zeker weten via het contactformulier. Indien u van mening bent dat we uw klacht niet afdoende behandeld hebben, heeft u steeds het recht contact op te nemen met de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit (Privacycommissie). Hun actuele contactgegevens vindt u gemakkelijk online.

Contact

Deze website is eigendom van The Bookshelf
Adres maatschappelijk zetel: Sterrenlaan 34, 2610 Wilrijk
Online contactformulier
Ondernemingsnummer: BE0640890975