Roger Raveel - Kaise; De Bood

A Retrospective

KORTE INHOUD

Deze monografie wil de aandacht vestigen op de eigenheid van Raveels beeldtaal, zoals die zich in de loop van zijn lange carrière ontwikkeld heeft. Centraal daarin staat de interactie tussen de verschillende media waarin de kunstenaar werkte: teken- en schilderkunst, installaties, grafiek, performance, enz. Dit boeiende overzicht wordt aangevuld met een uitvoerig geïllustreerde chronologie.

With an extensively illustrated chronology, this monograph seeks to demonstrate the singularity of Raveel's pictorial language as it took form over time and through his exploration of diverse media, including drawings, paintings, installations, prints and performances, during his exceptionally long career.
2020Taal: [MU]zie alle details...