In iedereen schuilt een terrorist - R.W. Meertens; Y.R.A. Prins; B. Doosje

een sociaal-psychologische analyse van terroristische sekten en aanslagen

KORTE INHOUD

Sinds 11 september 2001 zijn door moslimterroristische aanslagen wereldwijd meer dan achtduizend doden gevallen. Ook Nederland bleef moslimterreur niet bespaard. In dit boek staat centraal hoe en waarom de daders tot die aanslagen overgingen. Vaak wordt gezegd dat mensen die zoiets verscrikkelijks doen, wel gek moeten zijn. De auteurs laten echter overtuigend zien dat terroristen nu juist níet lijden aan een psychische stoornis. Vanuit een sociaal-psycholigische invalshoek wordt aangetoond dat alledaagse groepsprocessen ook optreden in een een bijzonder soort groepen, namelijk terroristische sekten. De aanslagen zijn dan ook juist het resultaat van normale voorspelbare processen - zoals leiderschap, macht, gehoorzaamheid in groepen en sociale druk bij het nemen van groepsbeslissingen - in bijzondere situaties. Verder bieden de auteurs interessante inzichten in de drijfveren van de aanslagplegers. Ook wordt ingegaan op de gevolgen van de aanslagen. De auteurs beschrijven de psychische effecten van de aanslagen in 2001 op de inwoners van New York en de Verenigde Staten en de invloed van de aanlsagen op de verhoudingen tussen moslims en niet-moslims in Nederland. Ten slotte doen zij aanbevelingen om terrorisme tegen te gaan en bespreken zij strategieën - gebaseerd op sociaal-psychologisch onderzoek - om de spanningen te verminderen en de onderlinge verhoudingen te verbeteren. *In iedereen schuilt een terrorist* is een toegankelijk geschreven boek voor een breed publiek, dat een nieuw licht werpt op de schokkende gebeurtenissen sinds 11 september 2001.
Lees verder...
2005Taal: Nederlandszie alle details...

Details

2005Uitgever: Scriptum159 paginasTaal: NederlandsISBN-10: 9055943886ISBN-13: 9789055943883
Voeg toe aan wenslijstje