De val van het Nieuwe Troje - W. Thomas

het Beleg van Oostende 1601-1604

KORTE INHOUD

Intrigerende krijgsgeschiedenis van het Beleg van Oostende (1601-1604)
Mini-geschiedenis ingebed in de grote Europese geschiedenis van de zestiende eeuw

Wanneer de aartshertogen Albrecht en Isabella in de Zuidelijke Nederlanden aankomen, is het gebied opnieuw onder Spaans, katholiek gezag gebracht. Behalve één stadje, dat moedig weerstand biedt: Oostende. Van 1601 tot 1604 wordt Oostende de thuishaven van Europese mogendheden die er hun nieuwste strijdtechnieken uitproberen...

1601. De protestantse troepen van Maurits staan achter de palissades van Oostende. De aartshertogen nemen hun intrek in de forten die ze in een kring om de stad hebben opgetrokken. Hoe vorderen de gevechten? Hoe verloopt het soldatenleven in en om de belegerde stad ? Hoe financieren beide partijen hun oorlogsinspanningen? Welke belangen drijven de Europese mogendheden om steun te verlenen? Welke logistieke problemen brengt het beleg met zich mee? Hoe en waar worden de - honderdduizend ! - lijken begraven?

In september 1604 is het einde nabi...
2004Taal: Nederlandszie alle details...