De staat van een tweedehands boek

Een belangrijke factor bij de waardebepaling van een tweedehands boek is de staat waarin het verkeert. Op Books in Belgium geldt onderstaand sterrensysteem, inclusief de opmerkingen onderaan deze pagina.


ONGELEZEN STAAT (evt. schoonheidsfoutjes)
BESCHRIJVING: Rug in ongelezen staat zonder leessporen, mogelijk beperkt aantal verwaarloosbaar(e) schoonheidsfoutje(s), bv. wat oppervlakkige krasjes op de cover, een klein kreukje, klein plooitje, paginaranden (gelijkmatig) wat verkleurd, zeer licht glooiende rug zonder leessporen (sommige boeken liggen zo in de winkel), … Verwacht geen spiksplinternieuw maagdelijk boek, tenzij de verkoper dit expliciet vermeldt.
KORTOM: een tweedehands boek dat in de hoogste categorie thuishoort.
BEPERKT GEBRUIKTE TWEEDEHANDS STAAT
BESCHRIJVING: (zeer) licht gelezen rug, bv. beperkt(e) leeskreukje(s) met weinig invloed op vastheid van het boekblok, en voor de rest (bijna) niets op aan te merken OFWEL
Ongelezen rug (!) maar verder lichte beschadiging(etjes) waardoor het boek toch al duidelijker een tweedehands stempel heeft dan bij de schoonheidsfoutje(s) waarvan sprake bij 5 sterren. Ook ingeschreven naam of ingeplakte ex libris kunnen hier voorkomen.
KORTOM: Een fijn tweedehands boek in eerbare staat. Mooier dan een gemiddeld gelezen boek, maar haalt geen 5 sterren.
GEWONE GELEZEN STAAT
BESCHRIJVING: Duidelijk gelezen, duidelijke gebruikssporen, maar al bij al een goed exemplaar, midden in zijn volwassen leven.
KORTOM: een correct tweedehands boek, niet meer, niet minder. Mainstream.
MATIGE STAAT
BESCHRIJVING: Zwaar gelezen rug en/of meerdere duidelijke maar niet kritische beschadiging(en) aan de rest van het boek.
KORTOM: nog goed om te lezen, minder om te koesteren.
BESCHADIGDE STAAT
BESCHRIJVING: Kritische beschadigingen zoals losse of missende pagina′s, stuk van cover, matig of zwaar in onderlijnd/aangeduid, waterschade, stevige knik in het boekblok waarbij de pagina‘s uit elkaar wijken. De verkoper moet deze staat steeds verduidelijken.
KORTOM: best enkel (ver)kopen als het om een zeldzaam boek gaat. Komt weinig voor.

LET OP

  • Omdat er veel variabelen zijn die op verschillende manieren samen kunnen voorkomen, kunnen er argumenten zijn om een boek een ster meer of minder te geven. Bij twijfel kiest men ofwel de lagere optie, ofwel de hogere optie met daarbij extra uitleg. Duidelijke beschadigingen dienen altijd te worden vermeld (bv. ontbrekende stofomslag, losse pagina's, onderlijningen,...).
  • Kopers van hun kant stellen zich enigszins flexibel op: de staat van tweedehands boeken is niet altijd perfect in door iedereen op dezelfde manier interpreteerbare beschrijvingen om te zetten. De rode draad van de goede huisvader geldt: kopers mogen niet voor verrassingen komen te staan. Indien de informatie niet voldoende wordt geacht, kan men eerst een vraag stellen.
  • De staat van hardcover boeken: De rug van hardcovers vertoont op een andere manier leessporen dan softcovers: de mate van schuinheid van de rug en de mate waarin het boekblok wijkt van de rug. Net als bij softcovers dient ook rekening gehouden te worden met de staat van de stofomslag.
  • Mogelijk geen sterrenstaat bij verkopers die hun boeken in bulk opladen: we proberen de door de verkoper gebruikte aanduidingen om te zetten naar ons sterrensysteem. Wanneer dat niet mogelijk is, worden de boeken toegevoegd zonder sterrenstaat. De woordelijke beschrijving wordt natuurlijk wel mee opgenomen.
  • Bibliotheekexemplaren: het spreekt voor zich dat verkopers dit vermelden in de boekbeschrijving.