Leven van het land - Y. Segers; L. Molle

boeren in België 1750-2000

KORTE INHOUD

2004
Fascinerende geschiedenis van de landbouw, van plaatselijke boer tot schakel in de internationale voedselketting

Actuele thema's als milieubeheer, dierenwelzijn, voedselveiligheid... komen aan bod

Als u twijfelt over hoe tomaten groeien... Als de boer niet meer weet of zijn tomaten bij u in goede aarde vallen... Dan is er een kloof tussen voedselproducent en -consument. Lang was dat anders: traditionele gezinsboerderijen bevoorraadden de lokale markt... Eind negentiende eeuw ontstond het moderne 'landbouwbedrijf'. De bevolking groeide, er kwam concurrentie, beter transport, technologische vernieuwing en een heus landbouwbeleid.

Vandaag plukt de Belgische boer zijn tomaten niet meer om ze u persoonlijk te verkopen. Hij is een grootschalige, exportgerichte schakel in de internationale voedselketting. Hij is ook gespecialiseerder en wetenschappelijker bezig, op zoek naar hoger rendement: hij veredelt planten, sleutelt aan dierenrassen, gebruikt meer en meer mest...

Maar wordt het milieu daar beter van? Wordt het voedsel daar veiliger door? De boer beseft meer dan ooit dat de landbouw van de toekomst duurzaam moet en zal zijn! Leven van het land geeft de voedselconsument alvast inzicht in honderdvijftig jaar veranderingen op het veld, in de stal en op zijn bord.

Een realisatie van de faculteit Landbouwkundige en Toegepaste Biologische Wetenschappen van de K.U.Leuven, onder leiding van LEEN VAN MOLLE en YVES SEGERS.
Lees verder...
1999Taal: Nederlandszie alle details...

2x uitgelicht door verkopers