Voorlopige onderrichting betreffende de werking van de Geneeskundige Dienst in geval van gebruik van Massa vernietigingswapens. / Instructions provisoire sur le fonctionnement du service de santé en cas d'emploi d'armes de destruction massive. - N/A.- Krijgsmacht. Diensten van de Generale Staf. Directie van de Geneeskundige Dienst voor de Krijgsmacht.

KORTE INHOUD

Voorlopige onderrichting betreffende de werking van de Geneeskundige Dienst in geval van gebruik van Massa vernietigingswapens. / Instructions provisoire sur le fonctionnement du service de santé en cas d'emploi d'armes de destruction massive. is een boek van N/A.- Krijgsmacht. Diensten van de Generale Staf. Directie van de Geneeskundige Dienst voor de Krijgsmacht..
1966zie alle details...