Tusschen Atlas en Pyreneeën - Ernest Van der Hallen

KORTE INHOUD

Begin maart negentienhonderd vijf en dertig reisden Ernest van der Hallen en Frans Mertens naar de zon en de ruimte van het zuidelijk vasteland. De herinneringen aan dezen tocht publiceerden ze bij wijze van reisbrieven in het dagblad “De Standaard” en in het maandschrift “Volk” en zij bieden ze gedeeltelijk, gewijzigd en aangevuld, de lezers van het Davidsfonds aan. Zij dragen deze notities op aan al dezen in Vlaanderen die nog iets gered hebben van het heimwee hunner jeugd naar het stoute, blijmoedige zwerversavontuur. Bij de lezing der brieven over Spanje gelieve de lezer zich te herinneren in welk jaar deze geschreven werden.
1938Taal: Nederlandszie alle details...

1x bekroningen & co

Categorie

Details

1938Uitgever: DavidsfondsReeks: Volksboek 275160 paginasTaal: Nederlands