Het teken - Thomas de Wesselow

de lijkwade van Turijn en het mysterie van de opstanding

KORTE INHOUD

Het christendom ontstond bijna 2000 jaar geleden in het oude Palestina. Het heeft de geschiedenis van de mens vormgegeven. Toch kunnen historici nog altijd niet zeggen hoe het werkelijk begon. Hoe kon het gebeuren dat één joodse man uit de eerste eeuw van onze jaartelling de aanzet gaf tot een nieuwe religie?

Traditioneel wordt het ontstaan van het christendom altijd verklaard aan de hand van het wonder van de opstanding. Nadat Jezus was gestorven, werd hij door God opgewekt uit de dood, verscheen hij aan zijn leerlingen en droeg hij hen op het Evangelie te verkondigen. Toen ze de opgestane Jezus hadden gezien, kon niets het geloof van de leerlingen nog aan het wankelen brengen. Alleen een echt wonder kon de razendsnelle verspreiding van het christendom verklaren: waarom zouden mensen zich anders bekeren tot een geloof waarvan de belijders door de Romeinen streng vervolgd werden? Binnen slechts enkele generaties had het christendom zich verspreid over het Midden-Oosten en Europa, een paar eeuwen later had het een groot deel van de wereld voor zich gewonnen.

Vandaag de dag geloven zelfs veel christenen niet langer in een letterlijke opstanding. Historici zijn al decennia op zoek naar een nieuwe verklaring voor de explosieve groei van het christendom in de eerste eeuw van onze jaartelling. Als er geen wonder plaatsvond, waarom bekeerden zich dan zo veel mensen tot een geloof dat hun leven in gevaar bracht?

Kunsthistoricus Thomas de Wesselow heeft zich de afgelopen zeven jaar beziggehouden met dit vraagstuk en kwam daarbij tot en geheel nieuwe visie op het ontstaan van het christendom. Aan de hand van een herlezing van bekende, maar verkeerd begrepen historische bronnen en een herinterpretatie van een groot aantal passages in de Bijbel, toont de Wesselow dat de oplossing al meer dan een eeuw voor het grijpen ligt.

De Lijkwade van Turijn speelt in zijn verklaring een cruciale rol. De Lijkwade, waarvan algemeen werd aangenomen dat het een vervalsing is, stamt echt uit de tijd van Jezus. De eerdere koolstofdateringen waren onjuist: het nieuwste bewijs toont zelfs aan dat het kleed rond het begin van onze jaartelling in het Midden-Oosten is geweest. En juist die Lijkwade helpt ons het grootste mysterie in de geschiedenis van de mens op te lossen.
Lees verder...
2012zie alle details...

Details

2012Uitgever: Unieboek | Het Spectrum544 paginasISBN-10: 9000313120ISBN-13: 9789000313129
Voeg toe aan wenslijstje