Schep vreugde in ’t leven - Anton van de Velde

KORTE INHOUD

'Schep vreugde in 't leven': wie dezen titel ziet op den omslag, weet meteen dat hij behoefte heeft aan een echt plezierig boek. Daar is nu zooveel ernst en zorg; wij doen dagdagelijks zoozeer ons best, om op de hoogte te komen van de problemen van den tijd en om ons partijtje mee te ordenen met al die ordenaars van vandaag, dat wij eens het heel andere moeten hebben, een boek vol plezier en muziek. Nu, de eerste bladzijden stellen niet teleur:

een bont gezelschap uit een klein Luxemburgsch stadje musiceert ons aan het lachen. Doch daar komen allerlei verwikkelingen het eenvoudige vertelsel doorbreken; gaat zoowaar de schrijver ook al problemen stellen; rijst de angst dat hij nu een groote roman wil probeeren, waartoe hij momenteel zoo duidelijk de krachten mist.... Lees echter over deze teleurstelling heen en reeds vóór het zonnige einde hebt gij de waarde van dit boek erkend: die niet ligt in de waarschijnlijkheid van het vertelde avontuur, noch in de enkele bladzijden van loutere plezierigheid, maar in de o...
1942Taal: Nederlandszie alle details...

Categorie

Details

1942Uitgever: Vlaamsche Boekencentrale, Antwerpen286 paginasTaal: Nederlands