Publicatie van het Staats-Bewind der Bataafsche Republiek, 1) Wegens eene vrywillige geld-negotiatie, als mede eene loterye in nationale schuldbrieven. Geärresteerd den 22 February 1803. - 2) Betrekkelyk de verbeurd-verklaring, ten behoeve van den lande, der pryzen op praemiën uit de vrywillige negotiatie-loterijen, binnen vier jaren na de trekking niet afgehaald, noch ter conversie aangeboden. Geärresteerd den 24 October 1803. - (Hultman)

KORTE INHOUD

Publicatie van het Staats-Bewind der Bataafsche Republiek, 1) Wegens eene vrywillige geld-negotiatie, als mede eene loterye in nationale schuldbrieven. Geärresteerd den 22 February 1803. - 2) Betrekkelyk de verbeurd-verklaring, ten behoeve van den lande, der pryzen op praemiën uit de vrywillige negotiatie-loterijen, binnen vier jaren na de trekking niet afgehaald, noch ter conversie aangeboden. Geärresteerd den 24 October 1803. is een boek van (Hultman).
1803zie alle details...

Categorie

Details

1803Uitgever: Den Haag, Ter Staats-Drukkery, 1803.4 paginas
Voeg toe aan wenslijstje