Publicatie van het Staats-Bewind der Bataafsche Republiek, 1) wegens de verdeeling van het Bataafsch Gemeenebest, in ringen en grondvergaderingen. Geärresteerd den 18 February 1803. - 2) Betrekkelyk de vrystelling van ambtenaren, in Holland, van de betaling der C. en CC. penningen hunner respective ambten, onder zekere bepalingen. Geärresteerd den 3 Maart 1803. - 3) Betrekkelyk het heffen eener buitengewoone belasting van twee ten honderd op de bezittingen, als don gratuit. Geärresteerd den 8 Augustus 1803 - (Hultman)

KORTE INHOUD

Publicatie van het Staats-Bewind der Bataafsche Republiek, 1) wegens de verdeeling van het Bataafsch Gemeenebest, in ringen en grondvergaderingen. Geärresteerd den 18 February 1803. - 2) Betrekkelyk de vrystelling van ambtenaren, in Holland, van de betaling der C. en CC. penningen hunner respective ambten, onder zekere bepalingen. Geärresteerd den 3 Maart 1803. - 3) Betrekkelyk het heffen eener buitengewoone belasting van twee ten honderd op de bezittingen, als don gratuit. Geärresteerd den 8 Augustus 1803 is een boek van (Hultman).
1803zie alle details...

Categorie

Details

1803Uitgever: Den Haag, Ter Staats-Drukkery, 1803.72 paginas
Voeg toe aan wenslijstje