Publicatie van het Staats-Bewind der Bataafsche Republiek, 1) Betrekkelyk het verleenen van präemien tot aanmoediging der groote visschery. Geärresteerd den 27 January 1803. - 2) Houdende de verplichting der scheepen, naar barbarysche havens varende, om aan het visitatie-recht te voldoen. Geärresteerd den 9 Juny 1803. - 3) Houdende een generaal pardon voor het uit 's lands dienst gedeserteerd zeevolk, en verbod om zich in vreemden dienst te begeven, enz. Geärresteerd den 18 July 1803. - 4) Houdende bepali - (Hultman)

KORTE INHOUD

Publicatie van het Staats-Bewind der Bataafsche Republiek, 1) Betrekkelyk het verleenen van präemien tot aanmoediging der groote visschery. Geärresteerd den 27 January 1803. - 2) Houdende de verplichting der scheepen, naar barbarysche havens varende, om aan het visitatie-recht te voldoen. Geärresteerd den 9 Juny 1803. - 3) Houdende een generaal pardon voor het uit 's lands dienst gedeserteerd zeevolk, en verbod om zich in vreemden dienst te begeven, enz. Geärresteerd den 18 July 1803. - 4) Houdende bepali is een boek van (Hultman).
1803zie alle details...

Categorie

Details

1803Uitgever: Den Haag, Ter Staats-Drukkery, 1803.4 paginas
Voeg toe aan wenslijstje