Beschrijvende statistiek en kansrekenen - P. Goos

Nieuwprijs: € 36.6

KORTE INHOUD

Dit boek levert eerst en vooral een toegankelijk en diepgaand overzicht van de belangrijkste statistische kengetallen voor nominale, ordinale en kwantitatieve gegevens. Omdat een figuur meer zegt dan 1000 woorden, besteedt het boek ook veel aandacht aan de grafische voorstelling van de gegevens. Niet enkel de oude vertrouwde histogrammen en taartdiagrammen komen aan bod, maar ook moderne grafieken, zoals de moza�ekplot en de bubble plot, worden uitvoerig besproken.
Het tweede deel van het boek handelt over kansrekening. Alle belangrijke discrete kansverdelingen (zoals de binomiale en Poisson verdelingen) en continue kansdichtheden (zoals de exponenti�le, normale en lognormale kansdichtheden) worden in detail besproken, en hun gebruik wordt ge�llustreerd aan de hand van leuke voorbeelden.

Doorheen het boek wordt gebruik gemaakt van het gebruiksvriende�lijke, interactieve statistische pakket JMP voor het uitvoeren van bereke�ningen, het bepalen van kansen en het cre�ren van figuren. De benodigde tussenstappen wor...
2013zie alle details...
Nieuwprijs: € 36.6

Categorie

Details

2013Uitgever: Acco368 paginasISBN-10: 9033493233ISBN-13: 9789033493232
Voeg toe aan wenslijstje