Grote aquariumvissen encyclopedie - Ivan Petrovicky

KORTE INHOUD

Vanuit Tsjecho-Slowakije een aquariumboek dat zeker zijn weg zal vinden naar de liefhebbers. Zoals bij aquariumboeken veelal gebruikelijk is, bestaat ook dit boek uit twee delen, een algemeen deel met in vogelvlucht geschiedenis, lichaamsbouw, indeling van soorten, voortplanting, woongebieden van vissen en een getekend overzicht van visfamilies aan de hand van de meest in het oog springende eigenschappen. Het tweede deel is een per familie gegroepeerd overzicht van de soorten en geslachten, waarin ruim 500 aquariumvissen worden besproken. Behalve over het verspreidingsgebied worden aanwijzingen gegeven betreffende voedsel, voortplanting, inrichting, watersamenstelling en gedrag. Iedere beschreven vis wordt begeleid door een tekening in kleur van uitzonderlijke kwaliteit. De tekeningen zijn zo natuurgetrouw dat ze de vergelijking met dikwijls wat bewerkte kleurfoto's glansrijk doorstaan. Besloten wordt met tentoonstellingsnormen en met een tweetal registers; een met Nederlandse, de andere met Latijnse namen.
Lees verder...
1995Taal: Nederlandszie alle details...

Details

1995Uitgever: Rebo Productions B.V.498 paginasTaal: NederlandsISBN-10: 9036608589ISBN-13: 9789036608589
Voeg toe aan wenslijstje