In betovering gevangen - I.J.F. de Jong

aspecten van Homerus' vertelkunst

KORTE INHOUD

'De Jong gebruikt het narratologische begrippenapparaat om antieke, waarschijnlijk oraal geconcipieerde teksten te analyseren en de analyse daarvan te verfijnen en uit te breiden. De keuze van haar object herinnert aan een van de startpunten van de narratologie: het werk van Propp, waarin volksverhalen en sprookjes centraal stonden. Inmiddels is binnen de narratologie een begrippenapparaat ontwikkeld dat veel meer omvat dan het structureel-formele van Propp; De Jong baseert zich daarbij op de in Nederland ontwikkelde versie van Bal. (...) Het boek is waardevol, intelligent en innoverend, maar de ordening van de hoofdstukken is ondoorzichtig en de gekozen terminologie is niet altijd afgestemd op het bedoelde publiek. De Jong omschrijft dat publiek als ?literatuurliefhebbers die van vertellen en verhalen houden en die bij hun omzwervingen door de wereldliteratuur ongetwijfeld Homerus op hun weg zullen vinden.? (p.8). (...) De kritiekpunten zijn bagatellen in verhouding tot de rijkdom die het boek biedt. Winstpunt van dit boek lijkt me niet alleen dat het lezers aan kan sporen ?Homerus? te gaan lezen of te gaan herlezen, maar vooral dat het een handvat geeft hoe de lezer dat kan doen. De analyses zijn op de voet te volgen doordat iedere keer de betreffende passages ruim zijn weergegeven. Bovendien: die citaten (...) worden iedere keer helder in hun context geplaatst, wat een vaardigheid apart is. (...) In het werk van De Jong komen verschillende tradities en vakgebieden vruchtbaar bij elkaar. Het narratologische perspectief, waarvoor de basis grotendeels is gelegd door Franse wetenschappers, blijkt een verrijking voor de enorme kennis die met name in het Engels- en Duitstalige gebied is opgebouwd rondom de teksten van Homerus. Daarnaast geeft de Jong, zijdelings, veel cultuur-historische informatie. (...) Niet alleen brengt De Jong narratologie en Homerus-kunde een eind verder, het belang van dit boek zit hem ook in de aangetoonde waarde voor de studie van allerlei al dan niet oraal geconcipieerde klassieke en middeleeuwse teksten. Er is alle reden om aan te nemen dat de studie van bijvoorbeeld het middeleeuws epos in De Jongs boek een interessante inspiratiebron vindt. Omdat haar boek vruchtbaar verschillende disciplines en tradities combineert en geschikt is voor een groot publiek, verdient het een bredere markt dan alleen de Nederlandse.' (TIEME VAN DIJK in Forum der Letteren, 1994, pp.74-76).
Lees verder...
1992zie alle details...

Details

1992Uitgever: Singel UitgeversISBN-10: 9025330703ISBN-13: 9789025330705
Voeg toe aan wenslijstje