Geschiedenis van den Reiziger naer het Hemelsche Jerusalem: Vertoonende hoe hy, na veel zoekens, op den weg derwaerts geraekte, benevens de Gevaeren en Vertroostingen die hem op de Reize ontmoeteden. Waerin veele Gemoedsgevallen Verstandig en Godsvrugtig worden opgelost. En nu, naer den Zesden Druk, in het Nederduitsch vertaelt, en met kopere Plaeten versierd. - Patrick, Simon

KORTE INHOUD

Geschiedenis van den Reiziger naer het Hemelsche Jerusalem: Vertoonende hoe hy, na veel zoekens, op den weg derwaerts geraekte, benevens de Gevaeren en Vertroostingen die hem op de Reize ontmoeteden. Waerin veele Gemoedsgevallen Verstandig en Godsvrugtig worden opgelost. En nu, naer den Zesden Druk, in het Nederduitsch vertaelt, en met kopere Plaeten versierd. is een boek van Patrick, Simon. Deze editie wordt tweedehands aangeboden door 1 boekverkoper(s) uit Zwijndrecht. Voor meer info, bekijk de beschrijving van de beschikbare exemplaren verder op deze pagina.
1746zie alle details...
Voeg toe aan wenslijstje

Categorie

Details

1746Uitgever: Amsterdam, F. Houttuyn