Belasting, vrijheid en eigendom - F.H.M. Grapperhaus

Hoe belastingheffing leidde tot meer zeggenschap voor burgers en meer eenheid tussen staten 511-1787

Nieuwprijs: € 32.22

KORTE INHOUD

Het thema van dit boek, dat beoogt te balanceren tussen wetenschap en anekdote en tussen tekst en illustratie, betreft de invloed van de belasting- heffing op de staatkundige emancipatie van de samenleving in West-Europa en Noord-Amerika. Die ontwikkeling kan men zo samenvatten: Door op vrijwillige basis in te stemmen met belastingheffing kregen bepaalde groeperingen uit de samen- leving het recht mee te praten over de uitgaven en daarmee invloed op het landsbestuur; in de loop der tijden evolueerde deze deelneming aan het bestuur tot een echte volksvertegen- woordiging met algemeen kiesrecht. Door samen met andere landstreken de lasten te dragen, kon bovendien de vroeger bestaande staatkundige versnippering tot de moderne eenheidsstaat worden uitgebouwd. In hoofdstuk I wordt beschreven hoe het belastingsysteem dat de Frankische veroveraars van het Galloromeinse bestuurssysteem hebben overgenomen (vanaf circa 500) in de loop der eeuwen in het niet verdwijnt, zulks in wisselwerking met het afkalven van het...
1989Taal: Nederlandszie alle details...
Nieuwprijs: € 32.22

Categorie

Details

1989Uitgever: Walburg Pers B.V., Uitgeverij406 paginasTaal: NederlandsISBN-10: 906011664XISBN-13: 9789060116647
Voeg toe aan wenslijstje