Venus ontsluierd - Parret Herman

de Venus van Urbino van Titiaan

KORTE INHOUD

De tentoonstelling spitst zich toe op een emblematisch werk, de Venus van Urbino van Titiaan (1538), symbool van een bepaalde plaats en tijd. Het meesterwerk uit de Galleria degli Uffizi in Firenze, wordt uitzonderlijk in bruikleen gegeven ter gelegenheid van Europalia Italia.

Naar een concept van Umberto Eco, werpt de tentoonstelling een nieuwe blik op het thema en de iconografie van de Venus. Een diepgaande studie van haar historische context en van haar invloed op andere kunstenaars laat de bezoeker toe haar beter te begrijpen. De uiteenzetting zal ook stilstaan bij de evolutie van het mythologische onderwerp, de interpretatie van de erotiek tijdens de Renaissance en bij de symbolische lading van diverse details uit het werk. De geschiedenis van de legende wordt voorgesteld in een parcours met zowat 70 voornamelijk Italiaanse topwerken die afgewisseld worden met multimedia-montages. De bezoeker krijgt een combinatie van esthetisch genot en informatie, van droom en werkelijkheid.

De tentoonstelling bestaat uit drie delen.
Het eerste deel brengt een historisch overzicht en schetst de ontstaansgeschiedenis van het meesterwerk. Vervolgens wordt de geschiedenis van de Venusiconografie uiteengezet. Het laatste deel krijgt de naam "Venus in detail" mee. Hier zal de analyse van meerdere details van Titiaans werk de hele symboliek naar buiten brengen. De tentoonstelling schetst naast dit alles ook de evolutie van bepaalde motieven binnen het thema van de Venus.
Lees verder...
2003Taal: Nederlandszie alle details...

1x uitgelicht door verkopers