De schoone historie van Fortunatus Borze en van zyn Wensch-Hoedeken. Zeer amuzant en vermaekelyk om léezen, Verçiert met veélé schoone Plaeten, betrekkelyk op deéze Historie. - N/A

KORTE INHOUD

De schoone historie van Fortunatus Borze en van zyn Wensch-Hoedeken. Zeer amuzant en vermaekelyk om léezen, Verçiert met veélé schoone Plaeten, betrekkelyk op deéze Historie. is een boek van N/A.
1816zie alle details...