De ervaringen van de jonge Törless - Robert Musil

KORTE INHOUD

Een kostschoolleerling raakt in verwarring door de vernederende experimenten die door klasgenoten met een medeleerling uitgevoerd worden.

Dit debuut is op verschillende manieren geïnterpreteerd: als psycho- en sociogram van pubers die grenzen verkennen, als profetie van waar de mens in een fascistische dictatuur toe in staat is. Het is nog te zelden gelezen als modernistische getuigenis van een jong bewustzijn "aan de overzijde van goed en kwaad". De verwarring van de jonge Törless is literatuur op het scherp van de snede. De schrijver vond dat vertellen eindelijk moest worden geëmancipeerd van een bezigheid voor kindermeisjes. Bovendien: dat we niet te veel verstand en te weinig ziel hebben, maar te weinig verstand in aangelegenheden van de ziel. Aan elke zin van dit boek merk je de spankracht van een geest die zich niet tevreden stelt met wat er tot dan toe is gezegd, gedacht en gevoeld. Niet voor niets is Musil voor deze roman "de ontdekker van Nieuw-Zielland" genoemd. Frank Diamand maakte al in 1968 een be...
1969Taal: Nederlandszie alle details...

Categorie

Details

1969Uitgever: Van Gennep174 paginasTaal: Nederlands