Confessie - J.A. van den Berg

dagboek voor jongeren

Originele nieuwprijs: € 14.95

KORTE INHOUD

Belijden is van levensbelang.
Met het hart geloven en met de mond belijden tot zaligheid.
Confessie is een ander woord voor belijdenis.

Wij hebben een schat gekregen in de belijdenisgeschriften.
Door de eeuwen heen zijn ze opgeschreven.
Dit gebeurde vaak in tijden van strijd.

In dit dagboek staat de Heidelbergse Catechismus centraal.
Daarnaast de Nederlandse Geloofsbelijdenis en de Dordtse Leerregels.
Het is het goud dat de kerk der eeuwen heeft ontvangen.

Laat dit dagboek nuttig mogen zijn voor jou.
Om geestelijke rijkdom te ontvangen in je hart.
Dat gebeurt wanneer jij genade krijgt door het werk van Christus.

Om Christus gaat het ten diepste.
Hij heeft de waarheid beleden op aarde.
Hem kennen door het geloof brengt tot belijden.
2015zie alle details...
Originele nieuwprijs: € 14.95

Categorie

Details

2015Uitgever: 't Gulden BoekISBN-10: 9462782717ISBN-13: 9789462782716