Zuurstoftherapie - C. Lodewijckx; J. De Bent; D. Schuermans

praktische gids voor zorgverleners

Originele nieuwprijs: € 27.6

KORTE INHOUD

Dit boek vormt een praktische handleiding voor alle zorgverleners die in hun klinische praktijk in contact komen met zuurstoftherapie, onder meer artsen, verpleegkundigen, kinesitherapeuten, thuiswerkers en apothekers.Er zijn heel wat acute situaties en aandoeningen waar zuurstof als primaire behandeling wordt aangewend. Daarnaast zorgt de vergrijzing en de evolutie in de thuiszorg ervoor dat steeds meer mensen met chronische aandoeningen, ondermeer COPD of astma, ook thuis zuurstof nodig hebben. Dit boek, gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek en klinische expertise, beoogt een leidraad te bieden aan zorgverleners om zo een effectieve zuurstofbehandeling in het ziekenhuis of in de thuiszorg te garanderen.In het boek wordt beschreven welk belang zuurstof heeft in het lichaam, en hoe op een adequate manier kan omgegaan worden met kortademigheid. Daarnaast wordt achtereenvolgens een overzicht gegeven van de verschillende zuurstofbronnen en toedieningsvormen, de veiligheidsmaatregelen en aandachtspunten zoals z...
2008zie alle details...
Originele nieuwprijs: € 27.6

Categorie

Details

2008Uitgever: AccoIllustrator: V. Noppen143 paginasISBN-10: 9033466848ISBN-13: 9789033466847