Romantiek en stichtelijkheid - Bart Jan Spruyt

nagelaten geschriften van ds. J.T. Doornenbal

KORTE INHOUD

Ds. J.T. Doornenbal (1909-1975) was een geliefd
predikant, wiens publicaties in de Hervormde Kerkbode
van de Veluwe tijdens zijn leven en tot op de huidige
dag een aandachtig en glimlachend lezerspubliek
trokken. Hij stelde zijn eigen leven voor als een strijd
tussen romantiek en stichtelijkheid - tussen zijn liefde
voor natuur en cultuur en zijn roeping het Woord van
God uit te leggen en te verkondigen. Dit boek bevat een
levensschets van deze predikant en een uitgave van
vee rtien teksten, lezingen en artikelen, die hier voor het
eerst in druk verschijnen.
2015zie alle details...

Categorie

Details

2015Uitgever: 't Gulden BoekISBN-10: 9462782512ISBN-13: 9789462782518