Deel 2 - B. Smytegelt

KORTE INHOUD

‘Trek mij, wij zullen U nalopen’, zo luidt de tekst van een van de laatste preken van ds. Bernardus Smytegelt (1665-1739). Deze Bijbeltekst betekende veel in het leven van de bekende predikant.
Bij het samenstellen van de uitgave Trek mij, wij zullen U nalopen (twee bundels met bijna zeventig in hedendaags Nederlands hertaalde preken) bleken er nog drie preken in handschrift te zijn die nimmer waren uitgegeven. Deze zijn ook opgenomen.
Deel I bevat preken over het Oude Testament, waaronder de geliefde preken uit het Hooglied. Deze bundel verscheen najaar 2014, 275 jaar na het overlijden van ds. Smytegelt. Deel II bevat preken over het Nieuwe Testament en verschijnt in 2015, 350 jaar na diens geboorte.
Aan deze preken die verschijnen in hedendaags Nederlands, maar wel vasthouden aan de herkenbare stijl van de auteur, blijkt nog steeds grote behoefte.
2014zie alle details...

Details

2014ISBN-10: 9462780099ISBN-13: 9789462780095