Jozef, de behouder des volks - A. van Voorden

negen overdenkingen

KORTE INHOUD

In negen overdenkingen wordt de geschiedenis van Jozef verklaard.
Daarin blijkt zo duidelijk dat de Heere dwars door alles heen Zijn raad
volvoert. Dat Hij ook alle dingen zal doen medewerken ten goede van
Zijn uitverkoren Kerk. Jozef werd ‘zijnde een jongen van zeventien jaar’
als slaaf verkocht naar Egypte. Daar werd hij op Gods tijd en wijze
onderkoning, om een groot volk in het leven te behouden. Wat een
onbegrepen wegen! Jozef heeft ingeleefd: ‘Wat Ik doe, weet gij nu niet,
maar gij zult het na dezen verstaan.’ In Jozefs leven liggen bijzondere
lessen voor de Kerk des Heeren. Hoe helder schittert de Meerdere
van Jozef, Christus, waar Jakobs zoon een type van mocht zijn.
Doelgroep: ambtsdragers, gemeenteleden Gereformeerde
Gemeenten in Nederland
2016zie alle details...
Voeg toe aan wenslijstje

Details

2016Uitgever: 't Gulden BoekISBN-10: 9462788847ISBN-13: 9789462788848