Rood rubber - Vangroenweghe

Leopold II en zijn Kongo

KORTE INHOUD

ledereen weet dat Leopold II een kolonie verwierf in Afrika. De onafhankelijke Kongostaat, erkend in 1885, werd in 1908 door België overgenomen. Maar hoe die kolonie eigenlijk ter plaatse gesticht en uitgebaat — of beter uitgebuit — werd, weten onze landgenoten niet.
Wat de bezetting en de eerste uitbating van de Kongostaat inhield — en de Zaïrezen zijn het niet vergeten — wordt in dit boek uiteengezet. De aandacht wordt toegespitst op het latere Evenaarsdistrict en op het Kroondomein, dat een 'privébezit' was van Leopold II, en hem vijf miljard huidige Belgische frank opbracht, hoofdzakelijk uit rubber.
De enorme winsten van het Kroondomein, van de ABIR en van de andere rubbermaatschappijen kwamen voort uit dwangarbeid, zodat het evenaarsgebied een 'groene hel' was. De omvang van de verwoestingen en hongersnood, voortvloeiend uit dwangarbeid en vlucht, samen met de ongewilde invoer van nieuwe kwalen zoals de pokken en de slaapziekte, hebben tussen 1880 en 1920 de bevolking van de hele kolonie waarschijnlijk te...
1985Taal: Nederlandszie alle details...

Dit boek staat op 1 wenslijstjes

Voeg toe aan wenslijstje