Sokrates' leven en dood - Plato

KORTE INHOUD

In deze bundel zijn boeken bijeengebracht waaraan Sokrates zijn aureool vooral heeft te danken, één over zijn leven en vier over zijn dood.
In Feest (Symposium), zijn literaire meesterwerk, laat Plato de beroemde en beruchte Atheense generaal en politicus Alcibiades in een dronken bui een uitvoerige beschrijving van Sokrates' persoonlijkheid geven en bekennen hoezeer hij altijd door die geharde soldaat, ongrijpbare minnaar en meeslepende spreker werd gebiologeerd.
Euthyfron, Sokrates' verdedigng, Kriton en Faidon hebben alle vier betrekking op Sokrates' proces en terechtstelling : Euthyfron is de weergave van een discussie die Sokrates kort voor zijn proces met een expert in religieuze zaken voert over zijn godsdienstige opvattingen, een van de punten waarop hij is aangeklaagd. Sokrates' verdediging bevat Sokrates' pleidooi voor de jury van vijfhonderd Atheners. In Kriton legt Sokrates uit waarom hij de kans niet wil aangrijpen om uit de dodencel te ontsnappen en zich aan de executie te onttrekken. Faidon bevat een lang gesprek over de onsterfelijkheid van de ziel en besluit met de aangrijpende beschrijving van Sokrates' dood.
Lees verder...
1995Taal: Nederlandszie alle details...