Verhalen uit het Oude Testament, een leesboek voor de Catholijke jeugd. - Bartholomeus Doorenweerd Roomsch priester te Kampen.

KORTE INHOUD

Verhalen uit het Oude Testament, een leesboek voor de Catholijke jeugd. is een boek van Bartholomeus Doorenweerd Roomsch priester te Kampen..
1840zie alle details...