Publicatie van het Staats-Bewind der Bataafsche Republiek, 1) wegens het verleenen van 'lettres de marque' en represaille tegen de onderdanen van 't Verëenigd Ryk van Groot-Brittanniën en Ierland. Geärresteerd den 28 Juny 1803. - 2) houdende verbod van invoer van waaren, direct of indirect komende uit het Ryk van Groot-Brittanniën of deszelfs coloniën, binnen de havenen dezer republiek, mitsgaders uitvoer naar 't gemelde ryk, van scheeps-materialen, oorlogsbehoeften, en levensmiddelen, enz. Geärresteerd d - (Hultman)

KORTE INHOUD

Publicatie van het Staats-Bewind der Bataafsche Republiek, 1) wegens het verleenen van 'lettres de marque' en represaille tegen de onderdanen van 't Verëenigd Ryk van Groot-Brittanniën en Ierland. Geärresteerd den 28 Juny 1803. - 2) houdende verbod van invoer van waaren, direct of indirect komende uit het Ryk van Groot-Brittanniën of deszelfs coloniën, binnen de havenen dezer republiek, mitsgaders uitvoer naar 't gemelde ryk, van scheeps-materialen, oorlogsbehoeften, en levensmiddelen, enz. Geärresteerd d is een boek van (Hultman).
1803zie alle details...

Categorie

Details

1803Uitgever: Den Haag, Staats-Drukkery, 1803.4 paginas
Voeg toe aan wenslijstje