Oorlogsboek van het Davidsfonds. Een en ander over de Duitschers in de omschrijving der afdeelingen. 1914-1918. I: Luik, Limburg, Brabant. II: Antwerpen, Oost-Vlaanderen, West-Vlaanderen. - N/A

KORTE INHOUD

Oorlogsboek van het Davidsfonds. Een en ander over de Duitschers in de omschrijving der afdeelingen. 1914-1918. I: Luik, Limburg, Brabant. II: Antwerpen, Oost-Vlaanderen, West-Vlaanderen. is een boek van N/A.
1919zie alle details...