Kort verhael van de prachtighe ry-bende, of cavalcade, verciert met verscheyde zegen-wagens, en andere vreugde-stucken, die ter oorsaeck van het seven hondert, en vyftig-jaerig (750 jarig) jubilé van het mirakeleus beeld des alder-heyligste maegd, en moeder Gods Maria, rustende in de parochiale kerck van Hanswyck, sal uytgevoert worden door de jonckheyt van het gymnasium der Societeyt Jesu binnen Mechelen den 17. en 24. Augusti 1738. - Collectif

KORTE INHOUD

Kort verhael van de prachtighe ry-bende, of cavalcade, verciert met verscheyde zegen-wagens, en andere vreugde-stucken, die ter oorsaeck van het seven hondert, en vyftig-jaerig (750 jarig) jubilé van het mirakeleus beeld des alder-heyligste maegd, en moeder Gods Maria, rustende in de parochiale kerck van Hanswyck, sal uytgevoert worden door de jonckheyt van het gymnasium der Societeyt Jesu binnen Mechelen den 17. en 24. Augusti 1738. is een boek van Collectif.
1738zie alle details...

Categorie

Details

1738Uitgever: Brussel, By J. Lambertus Marchant, 1738.20 paginas
Voeg toe aan wenslijstje