De Vlaamse primitieven - Karel van de Woestijne

De Vlaamsche primitieven

KORTE INHOUD

Dit boekje was een bundeling van opstellen over de grote tentoonstelling van Vlaamse primitieven te Brugge in 1902; V.d.W. publiceerde ze in De XXe Eeuw, in de jaargangen 1902 en 1903. De dichter gaf het boekje op eigen kosten in 1903 uit bij de Nederlandsche Boekhandel te Gent-Antwerpen. Achterin leest men de volgende openhartige nota: ‘Errata komen, naar we vreezen, in dit werkje talrijk voor; ze zijn meer van orthographischen dan van inhoudelijken aard, waarschijnlijk. De goedgunstige lezer, die ze zelf verbeteren wille, zie er minder onwetendheid dan slordigheid en haast bij het proeflezen in: de schrijver zal hem er grooten dank om weten’. In deze herdruk is, mede door vergelijking met de tekst in de XXe Eeuw, deze taak waar mogelijk ‘den goedgunstigen lezer’ uit handen genomen. Een gedeeltelijke heruitgave, versierd met 18 illustraties, verscheen in 1941 bij de Nederl. Boekhandel te Antwerpen als nr 8 van de reeks ‘De Seizoenen’.
1943zie alle details...

Categorie

Details

1943Uitgever: De Nederlandsche boekhandel Antwerpen100 paginas
Voeg toe aan wenslijstje