De Antwerpsche beenhouwers van de vroegste tijden tot heden. Vlaamsche Zeden - Godsdienst - Eigenaardige gebruiken - Bekwaamheid - Veeteelt - Bescherming. - Poffé, Edward.

KORTE INHOUD

De Antwerpsche beenhouwers van de vroegste tijden tot heden. Vlaamsche Zeden - Godsdienst - Eigenaardige gebruiken - Bekwaamheid - Veeteelt - Bescherming. is een boek van Poffé, Edward..
1894zie alle details...