D'Office omme dieswille dat gy Jan Mast, sone van Anthone, oudt 34 jaeren, gewesen herbergier ende vry suppost van het Corpus van de Wyn-schrooders, geseyt Kraen-kinders... ende gy Ferdinand Danneels, sone van Jacobus, oudt 25 jaeren, u geneirt hebbende als cuypers-knecht, beide gebortig deser stadt Gendt... gesaemdelyk hebt beraemt Daniel Martinus van Beveren... ende syne suster? te gaen vermoorden, met intentie .. van alle hunne penningen te berooven? - Pycke, P. F.

KORTE INHOUD

D'Office omme dieswille dat gy Jan Mast, sone van Anthone, oudt 34 jaeren, gewesen herbergier ende vry suppost van het Corpus van de Wyn-schrooders, geseyt Kraen-kinders... ende gy Ferdinand Danneels, sone van Jacobus, oudt 25 jaeren, u geneirt hebbende als cuypers-knecht, beide gebortig deser stadt Gendt... gesaemdelyk hebt beraemt Daniel Martinus van Beveren... ende syne suster? te gaen vermoorden, met intentie .. van alle hunne penningen te berooven? is een boek van Pycke, P. F.. Deze editie wordt tweedehands aangeboden door 1 boekverkoper(s) uit Heerlen. Voor meer info, bekijk de beschrijving van de beschikbare exemplaren verder op deze pagina.
1763zie alle details...

Categorie

Details

1763Uitgever: Gendt (Gent), Jan Meyer, 1763.8 paginas
Voeg toe aan wenslijstje