Augustinu's werk over de Christelijke wetenschap. - SIZOO, A.,

KORTE INHOUD

Rede uitgesproken ter aanvaarding van het ambt van hoogleeraar aan de Vrije Universiteit te Amsterdam den 24en maart 1933.
1933zie alle details...

Categorie

Details

1933Uitgever: Meinema