Atlas van Zeeland, vervattende naauwkeurige kaarten van alle de eilanden, op order van den Prince van Oranje, meetkundig opgenomen door de Heeren Hattinga, geduurende de jaren 1744 tot 1752. Benevens grondtekeningen en gezigten der steden, afbeeldingen der voornaamste openbaare gebouwen, dorpen, sloten, heerenhuizen enz. Als mede portraiten van eenige der vermaardste Staatsmannen en Zeehelden. - Tirion, Is.

KORTE INHOUD

Atlas van Zeeland, vervattende naauwkeurige kaarten van alle de eilanden, op order van den Prince van Oranje, meetkundig opgenomen door de Heeren Hattinga, geduurende de jaren 1744 tot 1752. Benevens grondtekeningen en gezigten der steden, afbeeldingen der voornaamste openbaare gebouwen, dorpen, sloten, heerenhuizen enz. Als mede portraiten van eenige der vermaardste Staatsmannen en Zeehelden. is een boek van Tirion, Is.. Deze editie wordt tweedehands aangeboden door 1 boekverkoper(s) uit Zwijndrecht. Voor meer info, bekijk de beschrijving van de beschikbare exemplaren verder op deze pagina.
1760zie alle details...

Categorie

Details

1760Uitgever: Tirion